F3 Ekintza

F.3. Kanpoko finantza ikuskaritza

Ikuskari independente batek egiaztatu beharko ditu proiektuaren azken txostenean Batzordera aurkeztutako finantza egoerak. Nazioko legedia eta kontabilitateko arauak errespetatu direla egiaztatuko da eta egin diren gastu guztiek LIFE+ proiektuko xedapen komunak betetzen dituztela ziurtatuko da.