Ekintzak

A. Prestaketa ekintzak.

B. Lursailak erostea, Arreo-Caicedo Yuso lakua (Álava) ingurumen aldetik itxuraberritzeko.

C. Kontserbazio ekintza zehatzak.

D. Ekintzen eraginen jarraipena.

E. Komunikazio plana.

F. Proiektuaren kudeaketa eta koordinazioa.