A2 Ekintza

A.2. Itxuraberritze ekintzen plangintza teknikoa

Catalean programatutako habitaten itxuraberritze ekintzak aldez aurretik proiektatu behar dira, zehaztasun espezifikoak ezartzeko:
altxaketa topografikoak, dikeen dimentsioak, azken eraikuntzaren zehaztasunak eta abar.

C1-C9 kontserbazio ekintza zehatzak egiteko proiektuak atal honetan idatziko dira:

  • C.1. Nafarroako gune atlantikoarekin lotutako habitat eta zohikaztegietan itxuraberritze ekintzak egitea, eraginak prebenitzea eta kudeaketa egokia egiteko azpiegiturak sortzea.
  • C.2*. Jaizkibeleko (Batasunaren Garrantzizko Lekua) zohikatz guneak itxuraberritzea.
  • C.3. Arreo-Caicedo Yusoko lakua (Batasunaren Garrantzizko Lekua) ingurumen aldetik itxuraberritzea.
  • C.4. Usabelartzako zoikaztegia itxuraberritzea, eraginak prebenitzea eta sortzea.
  • C.5. Asturiar eta Gaztela eta Leoneko Europako Mendietako (Batasunaren Garrantzizko Lekua) habitaten kontserbazioarekin bateragarria den abeltzaintza kudeaketarako azpiegiturak.
  • C.6. Parga-Ladra-Támogako (Batasunaren Garrantzizko Lekua) hezegune kontinentaletan kontserbazio egoera hobetzea: habitat higrofiloak eta behin-behinean urez betetako habitatak Cospeiton.
  • C.7. Parga-Ladra-Támogan (Batasunaren Garrantzizko Lekua) Eryngium viviparum espeziearen habitata egokitzea eta haren populazioa indartzea.
  • C.8. Lehentasunezko habitaten kontserbazio egoera hobetzea (7210*: 91E0*) Parga-Ladra-Támogan (Batasunaren Garrantzizko Lekua).
  • C.9. San Roque irlan habitat higrofiloen kontserbazio egoera hobetzea (Parga-Ladra-Támoga, Batasunaren Garrantzizko Lekua).
  • C 10. Germoplasma batu, gorde eta epe luzean kontserbatzea.

* Ez da beharrezkotzat jo C2 ekintzarako proiektu teknikoa egitea. Izan ere, jarduerak neurtuak dira eta hautatutako jarduera kokaguneak ondo ezagutzen dira, duela urte batzuetatik egin baitira horien gaineko jarraipen lanak.

Lursailen jabe diren udalekin eta tokiko erakunde eskudunekin adostuko dira eraikuntza proiektuak, eta horiek izango dira, era berean, egikaritzaren aurreko beharrezko baimenak tramitatzeko arduradunak.