Noticias

Archive for Novas

Reforzo do bosque aluvial na Insua de San Roque (24/02/2015)

Dentro das actividades que o IBADER desenvolve no marco do proxecto, actualmente estase traballando nun enclave de alto valor ecolóxico da provincia de Lugo: a Insua de San Roque. Neste lugar estase a reforzar un hábitat considerado prioritario para a conservación na Unión Europea denominado bosque aluvial de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Esta denominación […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →

Finalizados os protocolos de xerminación e cultivo de 20 especies de turbeiras e medios higrófilos de interese para o proxecto LIFE TREMEDAL (20/01/2015)

Tras a recolección, limpeza e almacenamento de material reprodutivo dos 20 taxóns obxectivo do proxecto, e unha vez realizadas as correspondentes probas de xerminación no Banco de Xermoplasma do Xardín Botánico Atlántico de Xixón, se redactaron os Protocolos de Xerminación e Cultivo de cada un dos devanditos taxóns. Ademais de incluír datos xerais sobre o […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →

Recuperación do hábitat prioritario 7210 * Turbeiras calcálreas de Cladium mariscus. Plantación de masiega nos Ollos de Begonte (17/01/2015)

Continuando coas actuacións do proxecto LIFE TREMEDAL, técnicos do Ibader efectuaron a plantación de individuos de Cladium mariscus en diferentes áreas dos Ollos de Begonte. As formacións desta especie constitúen o hábitat prioritario Turberas calcáreas de Cladium mariscus (HIC 7210*), o cal é obxecto de recuperación no marco do proxecto LIFE TREMEDAL. Este tipo de […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →

Investigadores de Xapón visitan os enclaves de actuación do proxecto LIFE TREMEDAL (17/01/2015)

Investigadores das universidades de Hokkaido, Tukushima e Obihiro asistiron á presentación do proxecto LIFE TREMEDAL como exemplo de actuacións orientadas á recuperación e mellora de hábitats de humidais. Posteriormente trasladáronse a diferentes áreas de actuación onde se está a desenvolver o proxecto para comprobar os resultados obtidos. Esta actividade englóbase dentro dunhas xornadas de traballo […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →

Especies ameazadas instálanse nas áreas de actuación de Galicia (17/01/2015)

As actuacións desenvolvidas na Lagoa de Cospeito (ZEC Parga-Ladra-Támoga) para a mellora de diferentes tipos de hábitats de interese comunitario a mellora do “cardiño da lagoa” (Eryngium viviparum) depararon beneficios positivos para outras especies acuáticas. Ademais de instalarse poboacións de cardiño da lagoa (especie prioritaria en Europa) localizáronse poboacións doutras dúas especies de flora ameazadas: […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →

Avances do traballo do Xardín Botánico no marco do proxecto LIFE+ Tremedal (22/11/2014)

O Xardín Botánico Atlántico participa en TREMEDAL a través do seu banco de xermoplasma, levando a cabo tarefas de recolección e conservación de xermoplasma de especies vexetais relacionadas con medios húmidos. As campañas de recolección repetíronse ao longo dos anos 2012, 2013 e 2014, durante as cales o equipo do Xardín Botánico Atlántico (JBA) visitou […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →

O proxecto LIFE+ TREMEDAL rexistrará as temperaturas dos solos turbosos (21/11/2014)

No marco do proxecto LIFE+ TREMEDAL, o equipo da Universidade de Oviedo / Xardín Botánico Atlántico instalou varios termómetros nas Veigas de Liordes e Comeya. Estes termómetros rexistrarán as temperaturas do solo ao longo dos próximos cinco anos, achegando unha información valiosa sobre a ecoloxía particular destes hábitats. Os termómetros das Veigas de Liordes e […]

Seguir leyendo →

Publicado en: Novas

Deja un comentario (0) →
Página 5 de 8 «...34567...»