Programa LIFE

O Programa LIFE é un instrumento financeiro da Unión Europea que ten como finalidade proporcionar o apoio necesario para desenvolver e aplicar a política e lexislación comunitaria en materia de medio ambiente.

O Programa comezou en 1992; o 1 de xaneiro de 2007 pasou a denominarse Programa LIFE+, que se desenvolverá ata o 31 de decembro de 2013.

Os proxectos financiados por LIFE+ deben contribuír á consecución dos obxectivos específicos dos seus tres ámbitos temáticos: Natureza e Biodiversidade, Política e Gobernanza Medioambiental e Información e Comunicación.

O obxectivo principal do programa LIFE+ Natureza e Biodiversidade (ao que pertence o proxecto TREMEDAL) é protexer, conservar, restaurar a flora e a fauna silvestres, os hábitats naturais e en xeral, desenvolver o funcionamento dos sistemas naturais co fin de deter a perda de biodiversidade.

logo-LIFE Entre os obxectivos específicos do programa prevese a aplicación das Directivas Aves 2009/147/CE e Hábitat 92/43/CEE, e avalar o posterior desenvolvemento e execución da Rede Natura 2000. Neste sentido, todas as accións propostas no proxecto TREMEDAL están directamente relacionadas coa conservación e manexo de hábitats e especies de interese comunitario en aplicación da Directiva Hábitats (1992/43).

Máis información en:
Official European page of the Life Programm