As actuacións

A. Accións preparatorias.

B. Compra de terreos para a restauración ambiental do Lago Arreo-Caicedo Yuso (Álava).

C. Accións concretas de conservación.

D. Seguimento das repercusións das accións.

E. Plan de comunicación.

F. Xestión e coordinación do proxecto.