LIFE-TREMEDAL é un proxecto que ten como obxectivo mellorar o estado de conservación e garantir a supervivencia a longo prazo dalgúns dos tipos de hábitats e especies de interese comunitario asociados aos humidais continentais do norte da Península Ibérica.

Descarga aquí en pdf “Manual de buenas prácticas en la gestión de turberas y humedales”. Descargar

 

banner-dia-red-natura