Acción D.2

D.2. Seguimento das repercusións do proxecto sobre as especies

Para comprobar o incremento efectivo de individuos das especies obxecto de la Acción C.1 (Carex hostiana, Rhynchospora fusca (HIC 7150) e Spiranthes aestivalis) nos núcleos de poboación realizaranse as seguintes operacións:
 • Mostraxe da densidade poboacional
 • Estudio demográfico
 • Cartografía da área de ocupación
 • Análise da vexetación acompañante

No caso da Acción C.7, para comprobar o incremento efectivo de individuos de Eryngium viviparum nos núcleos de poboación da especie prioritaria dentro dos enclaves de actuación do LIC Parga-Ladra-Támoga (Lagoa de Cospeito e Illa de San Roque) formúlase a avaliación mensual a través de dúas réplicas nas que se efectuarán as seguintes operacións:

 • Rexistro continuo de parámetros climáticos (temperatura, precipitación, insolación, humidade ambiental, etc.) mediante o emprego de sensores automáticos.
 • Caracterización estacional das augas superficiais, rexistrando mensualmente os principais parámetros (temperatura, pH, condutividade, % osíxeno, macro e micronutrientes, metais pesados, clorofila, etc.).
 • Monitorización dos compoñentes do aparato fotosintético na planta con equipos de tecnoloxía PAM, analizando a actividade fotosintética como resposta aos cambios ambientais. Inclúe a cuantificación da produción primaria.
 • Mostraxe de densidade poboacional mediante selección de mostras con repetición.
 • Estudio demográfico, mediante o que se determinen a idade, taxas de crecemento, supervivencia, ramificación, frutificación,…
 • Caracterización e dinámica das comunidades de fito-plancto.
 • Análise da vexetación acompañante.